Γενικοί οροί του www.bgapparel.com                       

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των καταναλωτών τμήμα II. Συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως Άρθ. 48 έως 181.
Γενικοί όροι σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως σύμφωνα με το  νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μεταξύ:

Επωνυμία εταιρείας PARMENION L.T.D, διαδικτυακός τόπος www.bgapparel.com  η αναφερόμενη εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία οδός Ντιμίτερ Σολούνσκι 17 Είσοδος Α Ισόγειο Πόλη Μπλαγκόεβγκραντ, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,VAT BG201294674
Διαδικτυακός τόπος www.bgapparel.com (Αποκαλούμενος ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ από τη μία πλευρά, και το πρόσωπο που αποδέχεται τους όρους χρήσης αποκαλούμενος ως ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ.

Οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν σύμβαση με την οποία δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κάτω από τους παρακάτω όρους. Συμφωνείτε, δεσμεύεστε και υπόκεισθε στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους τρέχοντες όρους. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ άμεσα και καθίστανται  υποχρεωτικοί για τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ από τη στιγμή της δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

I.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.1 Οι παρών όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους Καταναλωτές εγγεγραμμένοι η μη εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

1.2 Με την χρήση του παρών διαδικτυακού τόπου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ δηλώνουν ότι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμφωνούν  και δεσμεύονται να τις τηρούν.

1.3  Οι παρόν Γενικοί Όροι αποτελούν τη Συμφωνία μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΙΙ.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
2.1 Η χρήση του παρών διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει ότι ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  έχει διαβάσει με την δέουσα προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις και συμφωνεί να τους τηρεί στο έπακρον.                                                                                                                                                                                                                                                  2.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις  όταν ο ίδιος κρίνει  ή επιβάλλονται βάση Νομοθεσίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ για τις ήδη παραδομένες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

2.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ενημερώνει τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για τις αλλαγές των όρων και τον προϋποθέσεων δημοσιεύοντας τους στην ιστοσελίδα του και έχουν άμεση ισχύ.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις μονομερώς και ισχύουν για όλους τους εγγεγραμμένους η μη εγγεγραμμένους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ καθώς και να διαγράψει από την ιστοσελίδα του όσους δεν τους τηρούν.

ΙII.ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δηλώνει την επιθυμία του να παραγγείλει και να αγοράσει εμπορεύματα από τον διαδικτυακό τόπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό τρόπο.
3.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ενημερώνει τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την καταχώρηση της παραγγελίας και δεσμεύεται να υλοποιήσει την παραγγελία παρέχοντας πληροφορίες για την εξέλιξη της παραγγελίας η τυχόν οποιαδήποτε αλλαγή που προκύψει.

IV.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
4.1 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ μπορεί να αγοράσει προϊόντα από την ιστοσελίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέσω το καλάθι αγορών η μέσω γρήγορης παραγγελίας.
4.2 Όλα τα προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι αγορών μπορούν να αγοραστούν, αν είναι διαθέσιμα.
4.3 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τα  πλήρη, αληθή και ακριβείς στοιχεία στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
4.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει την παραγγελία του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας καμία εκ των δυο πλευρών δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.5.1 Τα στοιχεία που παρέχονται από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ είναι εσφαλμένα η ελλιπής.
4.5.2 Τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, σε αυτή την περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ενημερώνει τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

V.ΤΙΜΕΣ
5.1 Όλες οι τιμές στον διαδικτυακό τόπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι σε EURO ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΛΕΒΑ ΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

5.2 Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δεν υπόκεινται σε αλλαγή από την στιγμή της παραγγελίας μέχρι τη στιγμή της πληρωμής.

5.3  Το κόστος της παράδοσης για παραγγελία πάνω από 60.00 ευρώ είναι δωρεάν.

5.4 Για αγορές προϊόντων αξίας κάτω των 60 ευρώ η μεταφορά επιβαρύνεται με 5.00 ευρώ.

5.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πασά στιγμή τις τιμές των προϊόντων χωρίς να ενημερώσει τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

 

VI.ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ: Πληρωμή της παραγγελίας σας κατά την παράδοση των προϊόντων απευθείας στην Courier δεν επιβαρύνεστε με πρόσθετα έξοδα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο τελικό ποσό της παραγγελίας σας. *Βάση της Βουλγάρικης νομοθεσίας  (Διάταγμα Αρ.18/2006 άρθρο 3 καταχώρηση και αναφορά πωλήσεων)ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσετε να εκδώσει απόδειξη για την πληρωμή των προϊόντων που αποστέλλει, την έκδοση απόδειξης την αναλαμβάνει αποκλειστικά ο μεταφορέας (SPEEDY A.E.) Η συγκεκριμένη απόδειξη που εκδίδει ο μεταφορέας(SPEEDY A.E.)   αποτελεί νόμιμο έγγραφο αγοράς των προϊόντων από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

6.2  ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ: Πληρωμή με χρήση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας μέσω Τράπεζας www.ubb.bg Το νόμισμα της συναλλαγής με κάρτα είναι το EURO.Σε περίπτωση που ακυρωθεί παραγγελία εκ το οποίο η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με χρήση χρεωστικής η πιστωτικής κάρτας το επιστρεφόμενο ποσό θα πραγματοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην κάρτα που έγινε η συναλλαγή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ έχει ασκήσει το δικαίωμά του να αρνηθεί τα εμπορεύματα, σύμφωνα με άρθρο. 55, παρ. 6 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρωμή μέσω καρτών Visa ή MasterCard, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές που συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς καρτών: Η Ασφαλής εισαγωγή και μεταφοράς καρτών παρέχεται με τη χρήση πρωτοκόλλου SSL με την κρυπτογράφηση της σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή και της Τράπεζας εξυπηρέτησης.

Η αυθεντικότητα της κάρτας σας επαληθεύεται εισάγοντας έναν κωδικό ασφαλείας (CVV2)

6.3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: Κατάθεση συνολικού ποσού χρέωσης στο λογαριασμό. Ενημέρωση με τηλεφωνική κλήση η μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),εντός 2 εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, σε αντίθετη περίπτωση η PARMENION L.T.D διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία άνευ ενημέρωσης του καταναλωτή. Τραπεζικό λογαριασμό:

IBAN : BG79UBBS88881000914524                                          

ΚΩΔΙΚΟΣ BIC : UBBSBGSF

ΤΡΑΠΕΖΑ : UBB                                                            

PARMENION LTD                     

6.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PAYPAL:Πληρωμή χωρίς να χρειάζεται να έχετε λογαριασμό PayPal με χρήση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας στην πύλη της PAYPAL

VII.ΠΑΡΑΔΟΣΗ 7.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της SPEEDY A.E. ως μεταφορέα. 7.2 Όλα τα προϊόντα αποστέλνονται εντός 3 – 7 εργάσιμων ημερών, για απρόοπτους λόγους (αργίες, κακές καιρικές συνθήκες, φόρτο εργασίας, αδυναμία παράδοσης Courier κ.α.) μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση. 7.3 Για αγορές προϊόντων αξίας άνω των 60 ευρώ η μεταφορά είναι δωρεάν. 7.4 Για αγορές προϊόντων αξίας κάτω των 60 ευρώ η μεταφορά επιβαρύνεται με 5.00 ευρώ.

VIII.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ  8.2 Σε περίπτωση παραλαβής ελλαττωματικού προϊόντος εκ μέρος του κατασκευαστή ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να το επιστρέψει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και να ζητήσει την αντικατάσταση του με ίδιο η άλλο ιδίας αξίας. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα που επιθυμεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο ίδιος πρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί να λάβει άλλα προϊόντα  από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος επιστροφής και αποστολής των νέων προϊόντων γίνεται εις βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 8.3 Σε περίπτωση που ένας ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ζητήσει την αντικατάσταση ενός προϊόν, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να στείλει το προϊόν στον ΠΕΛΑΤΗ, εφόσον είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος μεταφοράς είναι εις βάρος του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
8.1 Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 1 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα, να επιστρέψει τα προϊόντα που έλαβε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους εκ τον οποίο τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιστρέφει στον καταναλωτή το ποσό της αξίας των προϊόντων που καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωση αγοράς από την ιστοσελίδα του, και σε προθεσμία εντός 14ημερων,από την παραλαβή τον προϊόντων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 6 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Το ποσό επιστρέφετε στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, μετά την παραλαβή των προϊόντων στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

8.4 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ υποχρεώνεται να διατηρεί τα προϊόντα που λαμβάνει από τον προμηθευτή την ποιότητα και την ακεραιότητα τους κατά την διάρκεια της προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του νόμου περί προστασίας τον καταναλωτών. Απαραίτητή προϋπόθεση για τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι να βρίσκονται σε αρίστη εμπορική κατάσταση μη χρησιμοποιημένα, μη καταστραμμένη συσκευασία και ετικέτες όπως εμφανίζονται στην αρχική τους μορφή.                                                                                                                                                                          8.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ενός προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8.6 Με την επιστροφή ή την αντικατάσταση αγορασθέντων προϊόντων, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και δεν επιστρέφονται.
8.7 Δεν επιτρέπετε επιστροφή  προϊόντων με σκισμένες ετικέτες, οσμές από απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, lusion, αρώματα, κρέμες, τσιγάρο καπνού και σωματικές οσμές. Σε περίπτωση παρατυπίας, έχουμε το δικαίωμα, και θα αρνηθούν την επιστροφή.

8.8  Τα παρακάτω προϊόντα για υγειονομικούς λόγους ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ – ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΙ: Κάτω εσώρουχα μπόξερ, στρινγκ, σλιπ,body,κάλτσες – καλτσόν και άλλα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως εσώρουχα. Επίσης, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ σετ κάτω εσώρουχων, ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ: σχισμένες ετικέτες, μυρωδιές σκόνης, κρέμες, αρώματα, καπνό τσιγάρων και οσμές σώματος. Εάν διαπιστωθεί παρατυπία, δικαιούμαστε και θα απορρίψουμε την οποιαδήποτε απαίτηση σας.

IX.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
9.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να στέλνει διαφημιστικά, ενημερωτικά μηνύματα και προσφορές προς τους καταναλωτές, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(e-mail),για τα προϊόντα του. Αποδεχόμενος αυτούς τους Γενικούς Όρους, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ συμφωνεί να λαμβάνει τα αναφερόμενα από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
9.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παρέχει αληθινές πληροφορίες για τα προϊόντα καθώς τιμές ανά είδος.
9.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να αποστείλει την παραγγελία στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ εντός της προθεσμίας εκτός αν προκύπτουν απρόοπτοι λόγοι (αργίες, κακές καιρικές συνθήκες, φόρτο εργασίας, αδυναμία παράδοσης Courier κ.α.)
9.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα έξοδα (κόστος των προϊόντων καθώς και τα μεταφορικά έξοδα) σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων.

X.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
10.1 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να συμφωνεί και να συμμορφώνετε με τους όρους και τις  προϋποθέσεις της ιστοσελίδας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να αποχωρήσει από τον παρών διαδικτυακό τόπο (www.bgapparel.com)
10.2 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παράσχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αληθή και έγκυρο αριθμό τηλεφώνου καθώς και την διεύθυνση παράδοσης στο γραφείου του μεταφορέα.
10.3 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση προσωπικής του αδυναμίας να υποδείξει άλλο πρόσωπο και διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων που να δέχεται τα οποιαδήποτε έξοδα εφόσον αυτά υπάρχουν.
10.4 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ υποχρεώνετε να διασφαλίζει και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κωδικού της εγγεγραμμένης χρήσης, σε οποιαδήποτε παραβίαση γίνει ουδεμιά ευθύνη φέρει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
10.5 Για την ασφαλής χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και βάση των προδιαγραφών των πρωτοκόλλων του διαδικτύου και για την εξασφάλιση των κωδίκων πρόσβασης και δεδομένων, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας πατήστε το κουμπί εξόδου.              10.6  Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ υποχρεώνεται να παρέχει τα πλήρη, αληθή και ακριβείς στοιχεία στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

XI.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ                                                                                                                                           

11.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες στο διαδικτυακό του τόπο χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να προκύψουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ουδεμιά ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει, με την χρήση η μη πρόσβαση στην παρών ιστοσελίδα του.(www.bgapparel.com)

11.2 Όλα τα προϊόντα που παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνονται απευθείας από τους κατασκευαστές. Ωστόσο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των διαθέσιμων στην ιστοσελίδα προϊόντων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν ευθυνόμαστε εάν αποδειχθούν ελλαττωματικά ή ελλιπείς προϊόντα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ουδεμιά ευθύνη φέρει για τις πληροφορίες του κατασκευαστή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

11.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει αν ένα προϊόν δεν είναι στην πραγματικότητα το ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικών  όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του. Οι εικόνες των προϊόντων στην ιστοσελίδα αν και είναι εφαρμοσμένες με πλήρες επαγγελματικό εξοπλισμό δεν αποκλείετε να υπάρχουν διαφορά στα πραγματικά τους χρώματα.

XII.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
12.1 Το περιεχόμενο της  παρούσας  ιστοσελίδας (www.bgapparel.com) εικόνες, κείμενα, πληροφορίες, γραφικά, λογότυπα κ.α. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
12.2 Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου θα πρέπει να ερμηνευθεί ως παραβίαση του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων εφαρμοστέων νόμων. Οποιαδήποτε μορφή εμπορικής χρήσης, καθώς και η αντιγραφή  από τρίτους σε πλήρη, μερική ή μεταποιημένη μορφή, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είναι παράνομη.

ΧΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ                                                                                                                                                                                                                                                      Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών επιλύονται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταξύ των μερών ή σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που απορρέουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία, καθώς και των διαφορών σχετικά με την πλήρωση των κενών στη σύμβαση ή αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τη Βουλγαρική νομοθεσία.