Oбщи условия

Oбщи условия на онлайн магазин bgapparel.com

По смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), Раздел II.касаещ Договор за продажба от разстояние от Чл. 48 до Чл. 181

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:              Търговско дружество„ПАРМЕНИОН“ООД,регистрирано по Търговския закон на Република България,със седалище гр.Благоевград-2700,бул.“Св.Дим.Солунски“17,вх.А,ет.1,партер и адрес на управление,гр,Благоевград-2700, бул.“Св.Дим.Солунски“17,вх.А,ет.1,партер, Иден.Номер:124705055,ДДС номeр:BG124705055
собственик на интернет страница www.bgapparel.com, наричано по-долу ДОСТАВЧИК от една страна друга лицето,съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.
Общи условия,има смисъла на договор с който получавате правото да използвате услугите на ДОСТАВЧИКА при спазване на условията по-долу.Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях,както и се задължавате да ги спазвате.ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия,като измененията влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им в инернетстраницата на ДОСТАВЧИКА.

І.
СЪГЛАСИЕ С
ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1.Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,извършили регистрация на Уебсайта на ДОСТАВЧИКА (регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ),съответно и с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,които не са извършили регистрация на уебсайта на ДОСТАВЧИКА(нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ).
1.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползващ услугите на сайта декларира,че е запознат с настоящите Общи условия,приема ги,съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
1.3.Настоящите общи условия,представляват Договора между ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ И ДОСТЪП В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  2.1.С оглед периодичното допълване на Услугите,тяхното усъвършенстване и разширяване,както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях,Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА.
  2.2.При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им в интернестраницата www.bgapparel.com.
  2.3.Настоящите Общи условия,както и бъдещи изменения в тях,ще се прилагат и за регистрираните вече ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.Регистриран ПОТРЕБИТЕЛ,заявяващ несъгласието си с промените в Общите условия,ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛ и ДОСТАВЧИК за ползване на услугите,при което ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛЯТ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
  3.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и закупи Стока от уебсайт на ДОСТАВЧИКЪА,като направи Поръчка чрез формата за поръчки или чрез бърза поръчка по телефона.                      3.2.ДОСТАВЧИКЪТ уведомява чрез имейл ПОТРЕБИТЕЛЯ за постъпилата Поръчка в системата му,с което потвърждава ангажимент за изпълнението й.При невъзможност за изпълнение на поръчката по различни обективни причини,включително поради изчерпване на складовата им наличност,ДОСТАВЧИКА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ.IV.ПОРЪЧКА
  4.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да прави Поръчки от каталога на уебсайт на ДОСТАВЧИКА,чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки,както и да финализира Поръчка чрез метода БЪРЗА ПОРЪЧКА
  4.2.Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена,ако е налична.
  4.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави пълни и точни данни на ДОСТАВЧИКА във връзка с Поръчката,към датата на изпращането и.
  4.4.ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже изпълнението,както и да анулира направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ Поръчка,за което следва да го уведоми.Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  4.5.1.Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни в Платформата са непълни и/или грешни.
  4.5.2.Стоката не е налична и не може да бъде доставена.В този случай ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

  1. ЦЕНИ
   5.1.Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти,които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал,плюс цената за доставка.Всички цени са с начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
   5.2.Посочените цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в лева за България и евро за Европейските страни. 5.3.Цената за доставка за Поръчка над 60.00 лв.е безплатна.                                       5.4.ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си във всеки момент да променя цените на артикулите в сайта,без да се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за това.

  VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ                                             6.1.Наложен платеж: Заплащане на поръчката при доставка (директно на куриера).Допълнителни разходи освен посочените в крайната сума на Вашата поръчка не се заплащат.Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“.Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ни освобождава от задължението за издаване на Фискална касова бележка,е плащането към Нас да се извършва чрез Пощенски паричен превод.Тази услуга се извъпшва от лицензиран пощенски оператор,в случая Куриерска фирма Спиди.
  За направеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ плащане Куриерска фирма Спиди издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж.Тази разписка е законово признат документ,освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

  6.2. Плащане с карта: Заплащане на поръчката с избрана от Вас кредитна/дебитна карта чрез нашите партньори от www.UBB.bg. Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев(BGN)и евро (EURO).                                  При необходимост от възтановяване на платени с банкова карта суми по договорирани и извършени от нас услуги,това ще се извърши чрез обратна операция по картата,с която е извършено плащането в срок не по-късно от 14 дни,считано от датата,на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си да се откаже от стоката,съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации: Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL сертификат за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.                              Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

  6.3. Плащане чрез PayPal:Направете вашето плащане с кредитна или дебитна карта без да се налага да имате профил в PayPal,чрез системата на PayPal .

  VII. ДОСТАВКА
  7.1.ДОСТАВЧИКЪТ използва за превозвач услугите на Куриерска фирма Спиди.
  7.2.Всички Стоки се доставят в рамките на 3-7 работни дни.По независими от ДОСТАВЧИКЪТ причини може да достигне до 10 работни дни (Празници в съответната страна,лоши метеорологични условия,забавяне от страна на Превозвач)
  7.3.Цената за доставка за Поръчка над 60.00 лв.е безплатна.

  VIII. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА                     8.1.Съгласно чл. 55, ал. 1 от “Закон за защита на потребителите“ (ЗЗП),ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право,да се откаже от получената стока в срок на 14 дни от датата на получаване на стоката,като ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ по доставката за връщане на Стоката.В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените от него суми за Стоката в пълен размер не по-късно от 14 дни,считано от датата,на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си да се откаже от стоката,съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.Независимо от начина на плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ,/наложен платеж,плащане с карта или чрез PayPal/,ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумата по банкова сметка на клиента,СЛЕД  получаване на върнатата стока.
  8.2.В случай на фабричен дефект,който е установен след получаването на Стоката,ПОТРЕБИТЕЛЯТ го връща за сметка на ДОСТАВЧИКА и същият заменя стоката със същата или друга на същата цена.В този случай разходите за връщане и изпращане на новата Стокса за сметка на ДОСТАВЧИКА.                                                                                                8.3 В случай на замяна на Стока,ДОСТАВЧИКЪТ може да изпрати Стока до ПОТРЕБИТЕЛЯ,само ако е тя е налична.В този случай транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
  8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА Стоки,тяхното качество и безопасност,по време на срока по чл. 55, ал.1 от “Закон за защита на потребителите“.За да бъдат върнати закупените Стоки, задължително условие е същите да бъдат в изряден търговски вид,без да са използвани,без да е нарушена целостта на опаковката,етикетите с баркод и без да има следи от миризми по тях.Стоките трябва да отговарят на вида,в който са получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.               8.5.ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на стока, съобразно действащото законодателство.
  8.6.При връщане или замяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се възстановяват.
  8.7.Не се допускат връщане на продукти със скъсани етикети, миризи по тях от перилни препарати,кремове,лусиони,парфюми,цигарен дим и телесни миризми.При установяване на нередност,ние имаме право и ще откажем рекламацията.                                                          8.8. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА ПО ХИГИЕННИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ – Долна част на бельо – бикини, боксерки,прашки,слипове,бодита,чорапи и чорапогащници с отворена опаковка,комплектикоито е включено долно бельо (бикини,прашки,боксерки),както и други стоки характеризиращи се като долно бельо.

  1. I ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
   9.1.ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,чрез „Електронна поща”,с цел реклами за нови стоки и промоции на предлаганите от него стоки.С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ДОСТАВЧИКА.
   9.2.ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да предоставя вярна информация относно Стоките,както и посочена цена за артикул.
   9.3.ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да изпрати в срок Поръчката до ПОТРЕБИТЕЛЯ.Забавяне с доставянето на поръчката,може да възникне при някой от следните причини:(Празници в съответната страна,лоши метеорологични условия,забавяне от страна на Превозвач)
   9.4.ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови всички разходи (стойността на Стоката и разходите по връщане на Пратката),в случай на дефектна Стока.
  2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
   10.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ,използвайки уебсайта на ДОСТАВЧИКА се задължава да спазва прилежащите му Общи Условия и в случай на несъгласие,същият се задължава да напусне интернет страницата на www.bgapparel.com
   10.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да предостави точни данни във връзка с доставката на стоката като (валиден телефонен номер,адрес за доставка или офис на Куриерска фирма Спиди.
   10.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен,в случай на физическа невъзможност да приеме Праката на адрес,да подсигури друго лице,упълномощено да приеме и заплати разноските (Наложен платеж и цена за доставка) по Пратката,ако има такива.
   10.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предприема необходимите мерки,с цел опазване данните на паролата си.В случай на нарушение от трети лица ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.
   10.5.С оглед на сигурността при ползване на личния профил,спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата,след приключване на поръчката да прекратява сесията при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”                                             10.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен и се задължава,данните които е предоставил на ДОСТАВЧИКА във връзка с Поръчката да са верни,пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
  1. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
   11.1.ДОСТАВЧИКЪТ прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна,точна и актуална информация,без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за последиците,включително за евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа,употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.
   11.2.Описанията и цветовете на стоките на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ се базират на информация,получена директно от производителите.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.Независимо от това,че правим всичко възможно,за да обезпечим точността и актуалността на поместените в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай,че те се окажат неверни,неактуални или непълни. 11.3.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност,ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в уебсайта.Въпреки,че изображенията на Стоките в уебсайта на са заснети с професионална техника,напълно възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.

  XII. АВТОРСКИ ПРАВА
  12.1.Съдържанието в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ като: данни,текст,информация,снимков материал,услуги,графики – e собственост на ДОСТАВЧИКЪА и/или на неговите доставчици и е защитено с авторски права.То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА и/или на неговите доставчици.
  12.2.Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на “Закона за авторското право“, и другите действащи закони.Съдържанието в този Сайт е предназначено само за Ваша лична информация. Употребата му извън този смисъл като публикуване, размножаване,препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма,както и всяка форма на комерсиално използване,без знанието и одобрението на ДОСТАВЧИКА е непозволено и се счита за незаконно.

  XIII. АРБИТРАЖ
  13.1.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай на несъгласие от някоя от страните,всички неразрешени спорове,породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове,породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства,ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКЪТ,съобразно българското законодателство.